Sprawy oraz rozwiązania, jakich podejmuje się notariusz

Posted by admin on sierpień - 24 - 2022 with Możliwość komentowania Sprawy oraz rozwiązania, jakich podejmuje się notariusz została wyłączona

Kwestie oraz rozwiązania, jakich podejmuje się notariusz
Notariusz, który podejmuje się przeprowadzenia sprawy przekazuje zainteresowanym listę pism, jakie będą niezbędne do uczynienia darowizny. Są to na pewno dowody osobiste darczyńców oraz obdarowywanych, którzy muszą być pełnoletni. Z zaświadczeń powinien wynikać stopień pokrewieństwa między podmiotami postępowania. Notariusz poucza konsumentów, jakie podatki należy zapłacić przy rzeczowym pokrewieństwie. Potrzebny jest również komplet dokumentów dotyczących przedmiotu darowizny – weryfikuje notariusz Katowice. Jest to oczywiście dowód własności darczyńcy, inaczej trafny akt notarialny bądź też orzeczenie sądowe. Potrzebny bywa jeszcze wypis z księgi wieczystej i z miejscowego rejestru gruntów. Gdy wszelkie dokumenty są zebrane, w kancelarii notarialnej następuje dokładne ich sprawdzenie i po stwierdzeniu notariusza, że niczego nie brakuje i wszystko jest w porządku, następuje sporządzenie aktu darowizny. Podpisanie tego dokumentu odbywa się zazwyczaj w innym dniu. W momencie, kiedy tak właściwie wszyscy zaciekawieni stawią się przed notariuszem, następuje sprawdzenie ich tożsamości oraz zgodności dowodów prywatnych z wpisami w akcie.

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube