Archive for the ‘Prawo’ Category

Sprawy oraz rozwiązania, jakich podejmuje się notariusz

Posted by admin on sierpień - 24 - 2022

Kwestie oraz rozwiązania, jakich podejmuje się notariusz Notariusz, który podejmuje się przeprowadzenia sprawy przekazuje zainteresowanym listę pism, jakie będą niezbędne do uczynienia darowizny. Są to na pewno dowody osobiste darczyńców oraz obdarowywanych, którzy muszą być pełnoletni. Z zaświadczeń powinien wynikać stopień pokrewieństwa między podmiotami postępowania. Notariusz poucza konsumentów, jakie podatki należy zapłacić przy rzeczowym pokrewieństwie. Potrzebny jest również komplet dokumentów dotyczących przedmiotu darowizny – weryfikuje notariusz Katowice. Jest to oczywiście  [ Read More ]

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube