Kácení a řezy

Pro občany, firmy i úřady zajišťujeme kácení stromů a keřů, průklesty, výchovný, udržovací a zmlazovací řez ovocných stromů. Odstraňujeme nevhodné porosty z pozemků včetně pařezů. Na přání odpadové dřevo odvezeme nebo zpracujeme na místě drcením. Zásahy v korunách stromů provádíme pomocí vysokozdvižné plošiny nebo lezeckou technikou.
Naše kapacity umožňují provést i rozsáhlé kácení nebo odstranění keřových porostů v poměrně krátké době, což je důležité zejména při zahajování velkých staveb. Kácení velkého rozsahu jsme v minulých letech prováděli zvláště pro stavby nebo opravy teplovodů.