Projekce

Na přání zákazníka navrhujeme architektonická řešení zeleně od studie až po kompletní dokumentaci pro realizaci díla. Nabízíme možnost grafického provedení výkresů "ručně" nebo na počítači.
Kromě soukromých zahrad navrhujeme také větší celky - parky, uliční stromořadí, průmyslové a obchodní areály apod.

Příklady návrhů a jejich realizací: aktualizujeme