Reklamní akce

Mimo běžných zahradnických prací můžeme splnit i neobvyklá přání.

  • Složení obrazců z květin trvalého nebo dočasného charakteru
  • Dodání loga firmy či hesla propafgační akce v podobě sochy z rostlin