Služby

V současné době zajišujeme údržbu veřejné zeleně například pro Magistrát hl.m.Prahy, TSK, školy, bytová družstva, firemní areály, developery i soukromé osoby.

Hlavní náplní této údržby je sekání trávníku, shrabování a odvoz spadaného listí, průklesty dřevin, tvarování živých plotů, průběžný úklid zelených ploch,zajišování schůdnosti vybraných chodníků a cest v zimním období apod.