Orientační ceník

Veškeré ceny za služby a dodávky stanovujeme dohodou.

Cena naprosté většiny zakázek se sjednává předem na základě naší cenové nabídky. Výjimečně lze u drobných prací domluvit i cenu vycházející z hodinové sazby.

Nabídková cena je ovlivněna řadou faktorů a vždy vychází z předpokládaných nákladů.

Orientační ceník prací a dodávek:

Všechny uvedené ceny jsou smluvní a mají orientační charakter.
K uvedeným cenám se přičítá DPH 21 %.
(Při větších zakázkách a pro stálé zákazníky výrazné slevy)

Vybrané položky:
Zpracování architekt.návrhu řešení zahrady cca 400 m2 7 - 10 tis.Kč
Náročnější řešení větší zahrady 10 – 15 tis.Kč
Zpracování dendrolog.hodnocení stromu pro žádost na kácení
- jednotlivý strom 300,- Kč/ hod.+ cestovní výlohy celkem cca 1 200,-Kč /ks
- nad 5 stromů 280,- Kč/ hod. + cestovní výlohy cca 350,-Kč / ks
Dendrologický průzkum a invent.dřevin pro přípravu investic 250 Kč /za invent. položku
Založení zahradního trávníku výsevem bez doplnění ornice 35,- Kč/m2
Založení lučního trávníku výsevem 22,- Kč/m2
Založení trávníku drnováním (trávní koberec) 250 Kč/m2
Výsadba okrasného stromu s balem běžné velikosti (pouze práce) 800-1000,-Kč/ ks
Výsadba okrasných keřů s balem o prům. nad 20 cm (pouze práce) 60 -120,- Kč/ks
Výsadba okrasných keřů s balem o prům. do 20 cm (pouze práce) 20-50 Kč/ks
Rozprostření drcené kůry v zahuštěných výsadbách ve vrstvě
10 cm včetně dodávky materiálu
100 Kč/ m2
Výsadba živého plotu z tújí výšky 100-120 cm ve sponu 60 cm s vylepšením půdy rašelinovým substrátem 6500,-Kč/10 m
Odstranění ruderálního porostu mechanicky s naložením a odvozem v rovině nebo na svahu 9-13 Kč/m2
Odstranění mladých náletových porostů včetně pařezů 100 -150 Kč/m2
Kácení stromů do prům.kmene 20 cm a jiné běžné práce motorovou pilou 300,- Kč/hod.
Odborný řez ovocných stromů 200 - 280,- Kč/hod.
Tvarování živých plotů 260 Kč/hod.
Chemické odplevelení trávníku na ploše větší než 200 m2 5,- Kč/m2
Drcení větví do průměru 8 cm (výkon cca 1 m3 štěpků/NH) 8 600,-/směnu